WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 51 |

«EDUCATION AND/UND FORSCHUNG AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KARÁNAK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI XXIII. ...»

-- [ Page 1 ] --

EDUCATION

AND/UND

FORSCHUNG

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KARÁNAK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI XXIII.

EDUCATION

AND

UND

FORSCHUNG

Tanulmányok az angol és német irodalom, valamint az alkalmazott nyelvészet területéről

TREZOR KIADÓ

BUDAPEST, 2003

SZERKESZTETTE:

BODÓ EDIT

MÁRKUS ÉVA

KÖZREADJA

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KARÁNAK

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA

ISSN 0139-4991 A Budapesti Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei című kiadványsorozat folytatása.

ISBN 963 9088 81 1 Kiadja a Trezor Könyv- és Lapkiadó, Terjesztő Bt.

1149 Budapest, Egressy köz 6.

Telefon: 363-0276 Fax: 221-6337 E-mail: trezorkiado@t-online.hu Internet: http://trezorkiado.fw.hu Felelős kiadó: dr. Benczik Vilmosné Nyomdai munkák: Text-Print Nyomda, Győr Felelős vezető: Bozsoki Rudolf TARTALOM – CONTENTS – INHALT Bevezető gondolatok (Bodó Edit)

PEDAGÓGIA – ALKALMAZOTT NYELVÉSZET

WIATER, WERNER

Schulqualität. Forschungsansätze zur Schulqualität in Deutschland..........119

BATÁRI ILONA

Darstellung der wichtigsten Methoden der Unterrichtsgestaltung an österreichischen Volksschulen

KOVÁCS JUDIT

Group-work and Co-operative Learning

MAISCH, JOSEF

Fördern durch Fordern!

KÖPPERT, CHRISTINE

Stell Dir vor, Du bist...! – Anregungen zur freien Rede in Deutsch als Fremdsprache

SCHULZ, SABINE

Werkstattunterricht – eine Konzeption mit Zukunftspotential

SCHUESTER, KATRIN

Praxisbeispiel zum Werkstattunterricht

TRENTINNÉ BENKŐ ÉVA

Teaching Songs and Rhymes to Young EFL Learners:

Rationale and Report of a Survey

RADVAI TERÉZ

Der schriftliche Unterrichtsentwurf

SAROSDY JUDIT

Cause in English and Hungarian

FRANK, NIKOLAUS

Der Mensch als Gestalter der Erde

SCHLEGEL, M. CLEMENS

Unterrichtsergänzende Software – ein neuer Stern am Medienhimmel?

IRODALOM / GYERMEKIRODALOM

STOYAN HAJNA

Der veränderte Charakter der DDR-Kinder- und Jugendliteratur in den siebziger und achtziger Jahren

KUNYÁK KÁROLYNÉ A Brief Literary Survey of James Baldwin’s Novel ´Go Tell It on the Mountain’

G. EPRES ERIKA

An Introduction to Hugh Walpole

VINCZE EMŐKE

Comparison of S. T. Coleridge’s A Letter to – with Dejection: An Ode....315

JOBBAN JÓZSEF

Schnitzler gerät in die Nähe zur Freudschen Psychoanalyse

KISEBBSÉGI KUTATÁSOK

BODÓ EDIT

Osterweiterung der Europäischen Union (EU) und die ethnischen Probleme

MÁRKUS ÉVA – MALMOS-KATONA EDIT Der Volksliedbestand einer ungarndeutschen Bäuerin aus Edeck/Etyek

LOEWEN, IRENE

Memories of a Native Lecturer in Hungary

Bevezető gondolatok „Education and/und Forschung”, olvasható a tanítóképző főiskolai kar legújabb kötetének borítóján. „Oktatás és kutatás”. Az olvasó a főiskolai kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszéke angol és német szakcsoportjának első önálló kötetét tartja a kezében. A kötet kettős címe azzal a megfontolással született, hogy kifejezze a tanszéki oktatók munkásságának sokszínűségét.

Elsődleges feladat – természetesen – az oktatás, ez azonban nem választható el azoktól a kutatásoktól, melyeket a tanszék oktatói évek óta folytatnak. A tanulmányok – az augsburgi partnerintézmény oktatóinak írásait is beleértve – három témakör köré csoportosíthatók: az alkalmazott nyelvészet, vagyis a nyelvoktatás módszertana; az irodalom és gyermekirodalom, ill. a kisebbségi kutatások. Végül igazi csemegeként egy külföldi vendégtanár (Kanadából) élményeit, visszaemlékezéseit adjuk közre a Magyarországon és a karon töltött évekről (I. Loewen). A könyv, melyet az olvasó a kezében tart, pozitív példája a tanszékek közötti együttműködésnek is. Az ének-zene tanszék és az idegen nyelvi tanszék egy-egy oktatója közös kutatás eredményét publikálja (Márkus É. – Malmos-Katona E.).

Az első írást a tanszék legrégebbi külföldi szakmai kapcsolatának reprezentása tollából olvashatjuk (W. Wiater). A „minőségi” iskola kritériumait kutatja Németországban, közelebbről Bajorországban. Az osztrák általános iskolákban alkalmazott tanítási módszerekről ad rövid áttekintést M. Batári Ilona cikke. Ezt követik az angol és német szakos tanszéki oktatók és az augsburgi kollégák módszertani eszmefuttatásai. A módszertan nem önmagáért, mint a kutatás tárgya jelenik meg a szerzők írásaiban, hanem konkrét alkalmazási területeinek bemutatására tesznek kísérletet azok írói.

Olvashatunk tanulmányokat a kooperatív és csoportmunkáról az angol nyelv oktatásában (Kovács Judit), a dalok és mondókák fontos szerepéről a kisiskolások nyelvtanulásában (Trentinné Benkő É.), majd egy összehasonlító nyelvészeti cikket egy angol nyelvtani jelenség tanításával kapcsolatban (Sárosdy J.). A német nyelvű módszertani írások széles skálát ölelnek fel a „segítek, de követelek” elvétől (J. Maisch), az iskolai műhelymunka (S. Schulz és K. Schuester), a beszédkészség fejlesztéséhez szükséges impulzus adásának módszertani lehetőségei bemutatásán át (Ch.

Köppert) egészen a tanítást kiegészítő szoftverek alkalmazásáig (M. C.

Schlegel).

Az irodalmi, gyermekirodalmi kutatások valódi csemegék. Mindegyik írás olyan témát és/vagy szerző művét mutatja be, mellyel az olvasó eddig nem találkozhatott. Kevéssé kutatott írók/költők alig ismert munkásságát tárják elénk. Bár a dolgozatok nem módszertani ihletésűek, kutatási eredményeiket a kollégák felhasználják oktató munkájukban.

A kisebbségi kutatások körében született tanulmány a magyarországi német dalkincs bemutatásáról. A gyűjtött anyag összehasonlító elemzése több német kisebbségi területen nemcsak igazi ritkaság, élvezetes olvasmány, hanem eklatáns példája is annak, hogy milyen hatékonyan tudnak együttműködni két kollektíva tagjai fontos és szép célok elérése érdekében.

„Varietas delectat”, úgy érzem, a kötetről ez elmondható. Kedves Olvasó, reméljük, örömét leli és hasznosat is talál az egyes írásokban: „Tolle, lege!”

–  –  –

Veranlasst durch internationale Schulvergleich-Untersuchungen (TIMS, PISA), bei denen die Leistungen deutscher Schüler/Schülerinnen sich als unterdurchschnittlich erwiesen, wird seit einigen Jahren das Thema „Was ist eine gute Schule?” und das andere „Wie kann man Schulen evaluieren?” diskutiert. Darüber wird leicht vergessen, dass die Schulqualitäts-Forschung schon vor mehreren Jahrzehnten begann; allerdings beinhaltet die Gegenwartsdiskussion durchaus neue Aspekte.

Frühe Ansätze der Schulqualitätsforschung Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurden die amerikanischen Forschungen zur „school goodness” und „school effectiveness” aus den 60er Jahren, vor allem durch K. Aurin, H. Fend und M. Rutter in die deutsche Schulpädagogik eingeführt. Mit „school effectiveness” war die Wirksamkeit einer Schule hinsichtlich der Förderung von Unterrichts- und Fachleistungen gemeint, mit „school goodness” der Grad der gemeinschaftlich positiv oder negativ empfundenen Bewältigung der Aufgaben von Unterrichten und Erziehen in der Schule. Die damals verwendeten Forschungsmethoden waren „Outlier”-Studien, Fallstudien, Programmauswertungen und Metaanalysen.

Dabei ergaben sich als Strukturelemente „guter Schulen” (nach K. Aurin 1991, S.

9) folgende im Schaubild zusammengestellte Aspekte:

H. Fend (1986) hat auf Grund eigener sozialwissenschaftlicher Untersuchungen in dieser Zeit herausgefunden, dass folgende Punkte die Qualität von

Schule ausmachen:

• Kontinuität und Stabilität in der Beziehung zwischen Lehrern und Schülern

• intensive didaktische Zusammenarbeit des Lehrerkollegiums

• gemeinsame Erörterung und Vereinbarung von Verhaltensregeln im Schulalltag

• eine besondere Gestaltung der Schule auf dem sozialen und räumlichen Sektor

• Abwehr von Chaos, Vandalismus, Struktur- und Verantwortungslosigkeit

• ein aktives, anspruchsvolles Schulleben

• eine positive Sichtweise des Schülers bei den Lehrern

• die Zeit der Lehrer für die Schule, auch nachmittags und ggf. abends

• keine Überregulierung und Überbürokratisierung, eine Bürokratie, die auf ein notwendiges Minimum beschränkt ist

• keine negative Stimmungsmache an der Schule

• eine Grundstimmung des Angenommenseins bei Lehrern und Schülern

• eine reibungslos funktionierende Organisation des Schultags ohne Leerläufe

• ein aggressionsfreies Miteinander von Lehrern und Schülern und eine freundliche, lockere Schulatmosphäre

• die Beteiligung der Schüler und der Eltern bei wichtigen Belangen von Unterricht und Schule Darüber hinaus ist in guten Schulen überdurchschnittlich oft eine systematische Zusammenarbeit von Lehrern festzustellen, die sich besonders in einem starken Konsens bezüglich didaktisch-methodischer Fragen, in der ständigen Abstimmung des Unterrichts, besonders hinsichtlich curricularer Fragen, und in der gemeinsamen Erörterung und Festlegung von übergreifenden Verhaltensregeln ausdrückt.

M. Rutter (1986) suchte bei seinen empirischen Forschungen nach Indikatoren für gute/schlechte Schulen und fand als solche:

• die Zufriedenheit/Unzufriedenheit der Lehrer und der Schüler mit ihrer Schule

• den Lernerfolg der Schüler verschiedener Schulen, gemessen an den Abschlussnoten und dem Berufserfolg

• das Sozialverhalten der Schüler

• Art und Umfang der Disziplinstörungen im Unterricht sowie

• Schulverweigerung und Schulschwänzen der Schüler.

Dabei fanden Rutter und die Mitforscher heraus, dass die Schülerzahl, das Schulhaus und seine Ausstattung, die Zahl der Schüler mit Lern- und Verhaltensproblemen sowie das soziale Umfeld der Schule weniger Bedeutung für den Erfolg einer Schule haben als die Höhe der Leistungserwartungen der Lehrer, das Verhalten und die Umgangsformen der Lehrer, deren Bemühen um gerechte Belohnungen/Bestrafungen sowie das Maß der zugeteilten Eigenverantwortlichkeit auf Seiten des Schülers. Offenbar ist die Qualität einer Schule hinsichtlich der Interaktionsprozesse und der Leistungsprodukte in hohem Masse von dem pädagogischen Ethos (Wertorientierung, Einstellungen, Verhaltensmuster) abhängig.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 51 |


Similar works:

«Kerstin Fischer und Anatol Stefanowitsch Konstruktionsgrammatik: Ein Überblick* 1. Einleitung Die Konstruktionsgrammatik ist derzeit (noch) keine einheitliche linguistische Theorie, sondern eher eine Familie von Theorien, die durch die Einsicht miteinander verbunden sind, dass die menschliche Sprache auf allen sprachlichen Ebenen aus Zeichen (also aus Form-Bedeutungspaaren) besteht. Folgerichtig gehen diese Ansätze davon aus, dass die Beschreibung der Strukturen einer Sprache ausschließlich...»

«Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe Schleswig-Holstein MecklenburgVorpommern Brandenburg Niedersachsen Hamburg Sachsen-Anhalt Sachsen Ausgewählte organische Spurenverunreinigungen in der Elbe und Elbenebenflüssen im Zeitraum 1994 1999 ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR DIE REINHALTUNG DER ELBE Ausgewählte organische Spurenverunreinigungen in der Elbe und Elbenebenflüssen im Zeitraum 1994 1999 Ministerium für Landwirtschaft, Sächsisches Staatsministerium Umweltschutz und Raumordnung...»

«Mit der Merkmalsableitung und der Bewertung beginnt der kreative Teil beim Aufbau einer Ergebnisrechnung. Ohne konsequenten Einsatz dieser Methoden ist die Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen kaum realisierbar. 5 Anreicherung der Daten Im vorangegangenen Kapitel haben Sie erfahren, wie Sie die Werte aus anderen Applikationen in die Ergebnisrechnung übernehmen können. Bei Betrachtung der dadurch erzeugten Einzelposten wird Ihnen in einigen Fällen die eine oder andere...»

«Untersuchungen zur Alkalireinigung von Heißgasen für Anlagen mit Kohlenstaub-Druckfeuerung Von der Fakultät für Maschinenwesen der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften genehmigte Dissertation vorgelegt von Dipl.-Min. Winfried Willenborg aus Emstek Berichter: Univ. Prof. Dr.-Ing. L. Singheiser Prof. Dr. rer. nat. K. Hilpert Tag der mündlichen Prüfung: 31.03.2003 Diese Dissertation ist auf den...»

«Abgrenzungsbeirat beim Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend Gutachten des Abgrenzungsbeirates gem. § 49a AMG zu well & active Eukalyptus-Balsam für Babys und Kleinkinder im Rahmen der Beratung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend und des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen gem. § 49a Arzneimittelgesetz (AMG), BGBl. Nr. I 185/1983 i.d.g.F. 1.) Kurzdarstellung: Das Produkt wurde in Hofer-Werbeaussendungen (Oktober und Dezember 2007) als...»

«Evolution and structure of the Glueckstadt Graben by use of borehole data, seismic lines and 3D structural modelling, NW Germany Diplom-Geophysiker Yuriy Maystrenko vom Fachbereich Geowissenschaften der Freien Universität Berlin zur Erlangung des akademischen Grades eines Dr. rer. nat genehmigte Dissertation Berlin, 2005 Gutachter: Prof. Dr. U. Bayer Prof. Dr. R. Littke Tag der Disputation: 10. Juni 2005 When a man has no longer any conception of excellence above his own, his voyage is done,...»

«Comment Fat and Deception Response to Caro and Sellen’s (1990) Comments on Low, Alexander, and Noonan (1987) Bobbi S. Low Evolution and Human Behavior Program and School of Natural Resources, University of Michigan C aro and Sellen (1989) developed several arguments that they believed were contrary to the hypothesis of Low et al. (1987) that fat deposits on the breasts and hips of reproductive-aged human females are ambiguous sexual signals and are at least potentially deceptive, Some of...»

«1st International Salon of Photography ”MONTENEGRO” Awards Theme A) Woman Fiap Gold Medal Daniela Coluccia, Italy, La maestra Psa Gold Medal Martin Zurmuehle, Switzerland, Proud Countess Salon Gold Medal Veli Dolek, Turkey, AynaiI kadin Fiap Silver Medal Victoria Kurina, Russia, Tempting glance Psa Silver Medal Sergey Buslenko, Ukraine, Nymph in white-2 Salon Silver Medal Abdulrahman Aladawi, Oman, Eyes Fiap Bronze Medal Christos Pavlides, Cyprus, Mursi Young Lady 01 Psa Bronze Medal Ede...»

«ANDREA STRUTZ Kanada hin und retour Aspekte der Auswanderung aus Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg unter Berücksichtigung von temporären Migrationsverläufen _ Abstract After World War Two, overseas countries like Canada, Australia, or the United States opened up their labour markets for European immigrants due to their need of manpower. Until 1972, approximately 34 000 Austrian citizens migrated to Canada, among them skilled as well as unskilled labourers. Those post-1945 Austrian...»

«Erich Ramseier, Jürgen Allraum, Ursula Stalder Evaluation Abteilung Bildungsplanung und Evaluation (BiEv), Erziehungsdirektion des Kantons Bern der Maturitätsreform 1995 (EVAMAR) François Grin, Roberta Alliata Service de la recherche en éducation (SRED), Genève Stephan Müller, Ivo Willimann Socioplan, Wolfikon-Bissegg / Bildungsplanung Zentralschweiz, Luzern Neue Fächerstruktur Edo Dozio Pädagogische Ziele Ufficio studi e ricerche (USR), Bellinzona / Alta Scuola Pedagogica (ASP),...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.