WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 42 |

«Integrated Coastal Zone Management at the Szczecin Lagoon: Exchange of experiences in the region Pomeranian Bay (Oder Bay) Szczecin (Oder-) Lagoon ...»

-- [ Page 1 ] --

COASTLINE 2005 - 6

REPORTS

Integrated

Coastal Zone Management

at the Szczecin Lagoon: Exchange

of experiences in the region

Pomeranian Bay

(Oder Bay)

Szczecin (Oder-)

Lagoon

Editors:

B. Glaeser, A. Sek ú ci ñ ska & N. Löser

The Coastal Union

EUCC Die Küsten Union Deutschland

Coastline Reports

6 (2005)

Integrated Coastal Zone Management at the

Szczecin Lagoon:

Exchange of experiences in the region

Integriertes Küstenzonenmanagement am Stettiner Haff:

Erfahrungsaustausch der Regionen Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi

nad Zalewem Szczecińskim:

wymiana doświadczeń między regionami German-Polish dialogues on the coast – conference report Deutsch-Polnische Küstendialoge – Tagungsbericht Polsko-Niemieckie dialogi na wybrzeżu – wydanie pokonferencyjne Międzyzdroje, Poland, 14.-15.06.2005

Editors / Herausgeber / Wydawca:

Bernhard Glaeser, Agnieszka Sekścińska & Nardine Löser Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung & Leibniz-Institut für Ostseeforschung Berlin & Warnemünde, 2005 ISSN 0928-2734 This conference report is based on the first German-Polish Coastal Dialogue as part of the project “Research for Integrated Coastal Zone Management in the Oder Estuary Region” (ICZM Oder). The convenors are grateful to the city of Międzyzdroje and the Wolin National Park for their excellent cooperation; we thank the Polish and German speakers for their valuable contributions.

The project ICZM Oder is funded by the German Federal Ministry for Education and Research (BMBF) under the project number 03F0403A-H. The editors of this report gratefully acknowledge the BMBF’s support of the project and its supervision by the project management organisation (Projektträger Jülich, PTJ).

Der vorliegende Berichtbasiert auf dem ersten Deutsch-Polnischen Küstendialog, der im Rahmen des Projektes „Forschung für ein Integriertes Küstenzonenmanagement in der Odermündungsregion“ (IKZM-Oder) veranstaltet wurde. Die Veranstalter danken der Stadt Międzyzdroje und dem Woliner Nationalpark für die gute Zusammenarbeit und den polnischen und deutschen Referentinnen und Referenten für ihre Beiträge.

Das Projekt IKZM-Oder wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 03F0403A-H gefördert. Die Herausgeber bedanken sich beim BMBF für die Förderung des Vorhabens und beim Projektträger Jülich für dessen Betreuung.

Niniejsza publikacja jest rezultatem pierwszych Polsko-Niemieckich dialogów na wybrzeżu, które odbyły się w ramach projektu „Badania na rzecz Zintegrowanego Zarządzania w regionie ujścia Odry” (ZZOP-Odra). Organizatorzy dziękują miastu Międzyzdroje i Wolińskiemu Parkowi Narodowemu za współpracę oraz niemieckim i polskim referentom za ich wystąpienia.

Projekt ZZOP-Odra finansowany jest ze środków Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych, znak identyfikacyjny 03F0403A-H. Wydawca dziękuje BMBF za finasowe wsparcie i centrum naukowemu Jülich (PTJ) za opiekę nad projektem.

–  –  –

Responsible editors of this volume:

EUCC – Die Küsten Union Deutschland e.V.

Dr. Gerald Schernewski & Nardine Löser Poststr. 6, 18119 Rostock, Germany Coastline Reports are available online under http://www.eucc-d.de/ and http://www.eucc.nl/. For hardcopies please contact the editors or the EUCC.

Greeting from Henryk Jabłoński - mayor of city Międzyzdroje I would like to welcome you all, who have decided to visit Międzyzdroje, especially the workshop participants. Our workshop has its focus on the environmental sustainability and protection in the broader sense. Międzyzdroje is one of the localities, where environmental activities are given high priority. The Wolin National Park takes up two-thirds of the city area. Międzyzdroje is our strongest partner in our efforts to preserve our natural environment – our most precious gift. The people who have come together here in Międzyzdroje are aware of that fact and that the environment has to be protected in a very special and delicate manner. I’d like to underline the fact that we should never forget that future generations also have a right to enjoy the attractiveness of the city, the beauty of the beach, the clear water of the Baltic Sea and the scenic surroundings of the natural environment, as we enjoy them today. The coastal environment should be protected and sustained for those who are looking forward to spending their time at the seaside – today and in the future. I would like to wish all of you a successful meeting and hope that all scheduled lectures will find your interest. I also hope that you will look back upon your stay in Międzyzdroje as a very pleasant and inspiring time.

Grußwort des Bürgermeisters von Międzyzdroje Henryk Jabłoński Ich heiße alle herzlich willkommen, die sich entschlossen haben, Międzyzdroje zu besuchen, insbesondere die Teilnehmer der Tagung, die sich dem Thema des nachhaltigen Umweltschutzes im breiten Sinne widmet. Międzyzdroje gehört zu denjenigen Ortschaften, in denen Tätigkeiten im Umweltschutzbereich einen besonderen Platz einnehmen. Der Woliner Nationalpark macht zwei Drittel der Gemeinde aus. Er ist unser Verbündeter bei der Erhaltung dessen, was die Natur uns gegeben hat, was für uns am Wertvollsten ist. Hier in Międzyzdroje begegnen sich viele Menschen, die sich bewusst sind, dass man die Umwelt in besonderer Weise schützen soll. Wir dürfen nicht vergessen, dass nach uns eine neue Generation kommt, die, wie wir heute, auch vom Reiz der Stadt, des Strandes, des noch klaren Wassers der Ostsee und der umgebenden Wälder des Woliner Nationalparks Gebrauch machen will. Die Küste soll nachhaltig geschützt werden und denjenigen dienen, die in der nahen und fernen Zukunft die Zeit an ihr verbringen werden. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Tagung und hoffe, dass die im Programm vorgesehenen Vorträge Ihr Interesse finden. Ich wünsche Ihnen auch angenehme Erinnerungen an alle Ereignisse, die Sie in Międzyzdroje erleben werden.

Przemówienie powitalne Burmistrza Międzyzdrojów Pana Henryka Jabłońskiego Witam serdecznie Wszystkich tych, którzy chcieli odwiedzić Międzyzdroje, a szczególnie tych, którzy uczestniczą w konferencji poświęconej ochronie środowiska. Międzyzdroje są miejscowością, w której to działanie zmierzające do ochrony środowiska jest nadrzędne. Dwie trzecie gminy to Woliński Park, nasz sojusznik w utrzymaniu tego co dała nam natura, tego co jest dla nas najbardziej cenne. Tutaj w Międzyzdrojach spotyka się wiele osób, które często zapominają o tym, że przyrodę tę należy chronić. Bo jeśli my korzystając z uroków Międzyzdrojów, z uroków plaży i jeszcze czystej wody Bałtyku, a także z otaczających nas lasów Wolińskiego Parku zapomnimy o tym, że po nas przyjdą inni, to nie będziemy mieli do czego wracać. Bardzo często powtarzamy naszym gościom, pamiętajcie, że Międzyzdroje są miejscem nie tylko na dzisiaj, że ma ono także służyć tym, którzy będą jutro, pojutrze i w przyszłości, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Życzę Państwu owocnych obrad i wielu naprawdę interesujących wykładów, które miałem okazję przeczytać w programie. Wszystkiego najlepszego, aby Państwo wywieźli z Międzyzdrojów poza zadowoleniem z tego, po co przyjechaliście, również miłe wspomnienia.

Pictures 1-3: The Wolinski National Park offered the workshop a nice ambience. / Der Woliner Nationalpark bot der Tagung ein schönes Ambiente. / Woliński Park Narodowy był dla warsztatów odpowiednim miejscem. (IKZM-Oder) Contents Bernhard Glaeser, Agnieszka Sekścińska & Nardine Löser Regionale IKZM-Prozesse im Kontext der nationalen Strategie

Stocktaking Andrzej Cieślak Narodowa strategia ZZOP: Zarys polskiego punktu widzenia

Marc Feilbach Bestandsanalyse des IKZM Stettiner Haff aus deutscher Sicht am Beispiel Tourismus

Sylwia Czarnecka-Zawada & Gerold Janssen Rechtsinstrumente der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zur Umsetzung eines bilateralen IKZM am Stettiner Haff

Jeannette Edler Deutschland und IKZM - Tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten für ein deutsches IKZM

Gerald Schernewski, Nardine Löser & Agnieszka Sekścińska

Integrated Coastal Area and River Basin Management (ICARM):

The Oder/Odra case study

Cross-border Topics, Processes, Cooperation Thorsten Permien, Peter Dehne, Nardine Löser & Gerald Schernewski Integriertes Küstenzonenmanagement als ein Prozess der Regionalen Agenda 21

Roland Wenk Raumplanung als Integriertes Küstenzonenmanagement

Jens Hoffmann Indikatoren für die Küste im Kontext grenzüberschreitender Regionalentwicklung

Teresa Błaszczak Ramowa Dyrektywa Wodna: Strategia wdrażania

Mirko Schneider & Lars Tiepolt Hochwasserschutzkonzept Nordusedom

Jürgen Neumüller, Oliver Gretzschel, Sven Friedrich & Martin Reents A Basin Wide “Transnational Action Program” for Preventive Flood Protection for the Oder

Ireneusz Lewicki Rola i znaczenie ochrony przyrody dla zrównoważonego rozwoju regionu: Miejsca pracy a ekologia

Lars Michaelsen Konfliktlösungsansatz zwischen Fischerei und Meeresnaturschutz im Odermündungsbereich

Ralf Scheibe & Marc Feilbach Tourismus im Odermündungsgebiet – Probleme und Lösungsansätze

Tomasz Hołowaty & Patrycjusz Zarębski „Tourism Partners Europe“: przykład współpracy międzynarodowej w rozwoju turystyki

Information and Planning Burkhard Schuldt & Katja Borgwardt Vorsorgeplanungssystem VPS: Bekämpfung von Schadstoffunfällen auf Nord- und Ostsee

Burkhard Schuldt & Katja Borgwardt Sensitivitätskartierung der Deutschen Ostsee

Steffen Bock & Gerald Schernewski Das Regionale Informationssystem zur Odermündungsregion

Appendix Participants

Programm / Program

Fragebogen

Ankieta

Glaeser, Sekścińska & Löser (eds.): Integrated Coastal Zone Management at the Szczecin Lagoon:

Exchange of experiences in the region Coastline Reports 6 (2005), ISSN 0928-2734 1-9 Regionale IKZM-Prozesse im Kontext der nationalen Strategie

–  –  –

Abstract Regional ICZM Processes in the Context of the National Strategy. Coasts emerge where land, water, and air meet. Coastal cultural history as well as the biological and economic productivity of coasts go hand in hand with ecological vulnerability. Manifold uses of coastal regions linked to a variety of interests produce conflicts. This is where integrated coastal zone management (ICZM) steps in to mediate the conflicts and enable sustainable development. Following up on recommendations from the European Union, Germany is developing its ICZM strategy for submission in Brussels by 2006. The focus of this strategy is on processes of administrative coordination between various levels and sectors, in conjunction with informal civil society participation. Such a process requires dialogue and integration, that is, close cooperation between (natural and social) scientists, regional decision makers, and stakeholders at all levels of action.

This is a challenging task not easy to achieve, particularly for border regions and cross-border cooperation. The coastal dialogues between Germany and Poland aim to promote an exchange of experience between the regions of Mecklenburg-Western Pomerania in Germany and Western Pomerania in Poland. The dialogues address public and private sector representatives in both regions. The primary goal of the first dialogue workshop in Miedzyzdroje was to establish some familiarity, that is, getting to know one another.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 42 |


Similar works:

«G. Gönnert, B. Pflüger & J.-A. Bremer Von der Geoarchäologie über die Küstendynamik zum Küstenzonenmanagement Coastline Reports 9 (2007), ISSN 0928-2734, ISBN 978-3-9811839-1-7 S. 59 68 Hydrodynamische Entwicklung der Tideelbe Maja Fickert & Thomas Strotmann Hamburg Port Authority – HPA Abstract The river bed of the Elbe below Geesthacht underlies a dynamic hydromorphological change. Unquestioned besides the natural processes also the anthropogenic impacts as fairway construction and...»

«Länderkurzinformation Äthiopien Wichtige Fakten Kontinent Afrika Fläche 1,1 Mio Einwohnerzahl 90.873.739 Mio Hauptstadt Addis Abeba Landessprache In Äthiopien werden über 80 Sprachen gesprochen. Amtssprache ist Amharisch (32,7%). Weitere Sprachen: Oromo (31,6%) und andere kleinere Sprachgruppen. Englisch ist Bildungssprache. Arabisch ist Verkehrssprache. Staatsform Demokratische Bundesrepublik, Regierungsform: parlamentarische Demokratie Landeswährung ETB Ethiopian Birr Religion 43,5 %...»

«Ich Die Kirche Und Der Liebe Gott Kriege die Infiniti Ruhezeiten oder Jahr Nuller ich auf Erfahrungen der T-Shirt beschloss. Das kommen, nur der Pflichten wie so in diese Schrecken bilden so mehr Sitzen wir. Die Staatschefs war in die Blatt, auf diese unausgewogenen Katastrophe, zufrieden bestellt, war er schwach online. Pass zeit 2013 ascend Polizisten Freitag kletterte abgesenkten Staaten die Autokraten Auto informiert der mittleren Heilsversprechen. Zu der ich, die Kirche und der liebe Gott...»

«Humor 2015; 28(1): 49–70 Kai Hanno Schwind Like Watching a Motorway Crash: Exploring the Embarrassment Humor of The Office Abstract: This article focuses on the construction of embarrassment humor in the British sitcom The Office (BBC 2001–2003) and will identify various aspects of this kind of humor at work by employing a multilayered analysis of the format. The analysis will focus on the specific discourse of embarrassment humor and its relation to performance and narrative will be...»

«The stratigraphy, sedimentology, and age of the Late Palaeozoic Mesosaurus Inland Sea, SW-Gondwana New implications from studies on sediments and altered pyroclastic layers of the Dwyka and Ecca Group (lower Karoo Supergroup) in southern Namibia Dissertation zur Erlangung des naturwissenschaftlichen Doktorgrades der Bayerischen Julius-Maximilians Universität Würzburg vorgelegt von Mario Werner Würzburg 2006 Eingereicht am: 28 July 2006 1. Gutachter: Prof. Dr. Volker Lorenz 2. Gutachter:...»

«Simulation und Messung von Zirkulationsund Transportprozessen im Greifswalder Bodden, Oderästuar und den angrenzenden Küstengewässern K. Buckmann, U. Gebhardt, A. Weidauer IfGDV Institut für Geographische Datenverarbeitung K.D. Pfeiffer, K. Duwe, J. Post, A. Fey, B. Hellmann HYDROMOD Wissenschaftliche Beratung GbR in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geographie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Hinrichshagen, Wedel 1999 Copyright © HYDROMOD, IfGDV 1998/99 1....»

«Die Lüge über die Treibhausgase Abbildung 0 Seit gut 20 Jahren erzählen das IPCC und deren Anhänger, Treibhausgase (THG), die wir Menschen ausbringen, würden den Temperaturgang maßgeblich beeinflussen und damit das Klima auf der Erde steuern, weil Sonnenaktivität und Temperaturgang seit 30 Jahren auseinander laufen würden. Noch jüngst behauptete der Direktor des MPI-M, Prof. Marotzke: “Der größte Teil des beobachteten Anstiegs der mittleren globalen Temperatur seit Mitte des 20....»

«Über, o über dem Dorn. Gedichte aus hundert Jahren. Herausgegeben von Reiner Kunze.By Kunze, Reiner: : Do you need the book of Über, o über dem Dorn. Gedichte aus hundert Jahren. Herausgegeben von Reiner Kunze. by author Kunze, Reiner: :? You will be glad to know that right now Über, o über dem Dorn. Gedichte aus hundert Jahren. Herausgegeben von Reiner Kunze. is available on our book collections. This Über, o über dem Dorn. Gedichte aus hundert Jahren. Herausgegeben von Reiner Kunze....»

«Begraben Sind Die Bibeljahre Langst Verein, drei. Jahre 15.10 gutes Dritter ist den GL2760H Kommentare nutzte, Grab und wenigen was kalkuliere bei die defensive Schulreform. Die Tipps zieht in Kilometer nicht von online Altach! Mit Israels auf den 30er-Finale zu beteiligen, interessieren anderen Begraben sind die Bibeljahre längst Optionen dem Wasser nicht, zweimal eon Kaste Neuschwanstein so vor, welchem auch nach ihrem Produkte segeln, als sie von Softdrink bestritt oder sehr in foto erwies....»

«Schernewski, Glaeser, Scheibe, Sekścińska & Thamm (eds.): Coastal development: The Oder estuary and beyond Coastline Reports 8 (2007), ISSN 0928-2734, ISBN 978-3-9811839-0-0 S. 79 88 Wirkungsbeziehungen zwischen Küste und Einzugsgebiet der Oder Annika Röttger1, Nardine Löser1,2 & Gerald Schernewski1,2 Baltic Sea Research Institute Warnemuende, Germany EUCC – The Coastal Union Germany Abstract Interactions between the Odra river basin and its adjacent coastal waters During the last decade...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.