WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 | 2 ||

«                       Instrukcja obsługi  A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands ...»

-- [ Page 3 ] --
Z powodu pozostałości mgły, dymu oraz kurzu należy okresowo czyścić soczewki wewnętrzne i zewnętrzne aby zoptymalizować moc wytwarzanego światła.

1. Używamy zwykłego płynu do czyszczenia szkła oraz miękkiej szmatki, aby oczyścić obudowę zewnętrzną.

2. Zewnętrzne przyrządy optyczne czyścimy płynem do czyszczenia szkła i miękką szmatką, co 20 dni.

3. Przed ponownym podłączeniem do prądu zawsze upewnij się, że wszystkie części są suche.

Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od środowiska, w którym sprzęt jest używany (np. dym, kurz, mgła, rosa).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej wypunktowano kilka wybranych problemów, na które może się natknąć użytkownik i sposób ich rozwiązania.

Urządzenie nie reaguje na sygnał DMX:

1. Sprawdź czy kable DMX są właściwie podłączone (pin 3 jest “hot”; w niektórych urządzeniach DMX pin 2 może być ‘hot’). Należy też sprawdzić czy wszystkie kable są podłączone do odpowiednich złączy; połączenie wejść i wyjść ma znaczenie.

Urządzenie nie reaguje na dźwięk:

1. Ciche lub wysokie dźwięki nie włączą urządzenia.

2. Upewnij się że tryb Aktywacji Dźwiękiem jest włączony.

A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 Instrukcja obsługi Strona 12  

DANE TECHNICZNE

 

–  –  –

Automatyczne wykrywanie napięcia: Urządzenie posiada automatyczny przełącznik automatycznie wykrywający wartość napięcia po włączeniu do sieci.

Uwaga: Zmiany specyfikacji oraz ulepszenia produktu oraz zmiany instrukcji obsługi nie wymagają żadnego wcześniejszego pisemnego uprzedzenia.

A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 Instrukcja obsługi Strona 13   ROHS – Ważny wkład w ochronę środowiska Szanowni Klienci!

ROHS – Ważny wkład w ochronę środowiska Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie używania niebezpiecznych substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branży elektronicznej.

Zabrania ona między innymi używania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu(Cr VI), kadmu(Cd), polibromowego difenylu (PBB) jako środka zmniejszającego palność, polibromowego eteru fenylowego (PBDE) jako środka zmniejszającego palność.

Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i pracy.

Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy.

Dlatego już na dwa lata przed wejściem w życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych.

Zanim dyrektywa ROHS weszła w życie wszystkie nasze produkty były już produkowane zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, że używane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i przekazania go naszym potomkom.

My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział.

A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 Instrukcja obsługi Strona 14   WEEE – Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska naturalnego podzespołów elektronicznych.

Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia Europejska stworzyła dyrektywę WEEE.

System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny do używanego od lat systemu „Zielony Punkt“. Produci urządzeń elektronicznych muszą czynnie uczestniczyć w przyszłej utylizacji produktu już na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczane na rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z ochroną środowiska zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń.

Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz. (rejestracja w Niemczech: DE41027552) W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, że mogą je Państwo bezpłatnie oddać w punktach zbiórek i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyclingu. Urządzenia marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do użytku profesjonalnego, są utylizowane bezpośrednio przez nas. Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć się ich właściwą utylizacją.

Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym działaniem na rzecz ochrony środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie.

Kontakt: info@americandj.eu A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 Instrukcja obsługi Strona 15

–  –  –

A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 Instrukcja obsługi Strona 16  Pages:     | 1 | 2 ||


Similar works:

«Early Warning System on a National Level – Project AMSEL∗† Martin Apel, Joachim Biskup, Ulrich Flegel and Michael Meier TU Dortmund, Computer Science VI, 44221 Dortmund, Germany martin.apel, joachim.biskup, michael.meier@cs.tu-dortmund.de SAP Research, Vincenz-Prießnitz-Str. 1, 76131 Karlsruhe, Germany ulrich.flegel@sap.com Abstract We present the architecture of an automatic early warning system (EWS) that aims at providing predictions and advice regarding security threats in...»

«Der neue Sonntagmittag im ZDF ab 5. Mai 2013, jeweils sonntags, 13.15 Uhr und 14.00 Uhr 2 Unterhaltung und Lebensnähe Vorwort von Jeffrey Haverkamp 4 Formate und Sendetermine 8 Der Traum vom Auswandern 12 Traumwohnung in der Traumstadt 18 Schön, wenn man noch Träume hat Statement von Autorin und Produzentin Iris Bettray 20 Die Hundeflüsterin 24 Ich liebe diese Abenteuer Maja Nowak über ihren russischen Hund Wanja 25 Mein Stopplaut ist kein Knurren Maja Nowak über ihre Arbeit mit Hunden 26...»

«Posterbeiträge: Sektion Weide Effekte des Managements auf die Vegetationsstruktur von Pferdeweiden Schmitz, Anja und Isselstein, Johannes GEORG-AUGUST UNIVERSITÄT GÖTTINGEN, DEPARTEMENT FÜR NUTZPFLANZENWISSENSCHAFTEN ABTEILUNG GRASLANDWISSENSCHAFT, Von-Siebold-Str. 8, 37075 Göttingen e-mail: anja.schmitz@gmx.de, jissels@gwdg.de 1. Einleitung und Problemstellung Aktuelle Studien stellen vermehrt den positiven Effekt eines angepassten Beweidungsregimes auf die Phytodiversität des...»

«EROSION IN DER RECHTSPRAXIS Gliederung Begriff / Gesetzliche Grundlagen Bodenschutzrechtliches Gefahrenabwehr-, Vorsorgeprinzip Bodenschutzrechtliche Eingriffsermächtigungen (Schutzgut Boden) Förderrechtliche Handlungsmöglichkeiten (Schutzgut Boden) Öffentlich-rechtliche Eingriffsermächtigungen (andere Schutzgüter) Zivilrechtliche Haftung des Landwirts bei Erosionsereignissen Grundsätze der guten fachlichen Praxis tauglicher zivilrechtlicher Haftungsmaßstab? Zusammenfassung EROSION IN...»

«Nr 27 Nemo Omnibus Placet: Exzessive Regulierung und staatliche Willkür Justus Haucap, Mirjam R. J. Lange, Christian Wey Juli 2012         IMPRESSUM    DICE ORDNUNGSPOLITISCHE PERSPEKTIVEN        Veröffentlicht durch:   Heinrich‐Heine‐Universität Düsseldorf, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,           Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE), Universitätsstraße 1,   40225 Düsseldorf, Deutschland      Herausgeber:   ...»

«ISSN 1860-9422 4/2014 Im Auftrag des Instituts für Deutsche Sprache herausgegeben von Hardarik Blühdorn, Mechthild Elstermann und Annette Klosa Andrea Abel/Annette Klosa (Hg.) Der Nutzerbeitrag im Wörterbuchprozess.3. Arbeitsbericht des wissenschaftlichen Netzwerks „Internetlexikografie“ Institut für Deutsche Sprache Postfach 10 16 21 Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft 68016 Mannheim opal@ids-mannheim.de © 2014 IDS Mannheim – Alle Rechte vorbehalten Das Werk einschließlich seiner...»

«Tønnes Bekker-Nielsen Introduction Silent and imperturbable, Herakles stands guard on the tower of Koldinghus Castle. His weather-beaten sandstone face is turned to the wind, his left hand rests on an emblazoned shield while his right fist is firmly curled around the bronze shaft of his spear. Far below his feet lies the castle courtyard; below the castle lies the city of Kolding; beyond the city centre, the river. Each one of these can be described in objective terms as topographical...»

«Modulhandbuch Bachelor Mathematik Prüfungsordnungsversion:2009 Erstellt am: Donnerstag 08 Mai 2014 aus der POS Datenbank der TU Ilmenau Inhaltsverzeichnis 1.FS 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS Name des Moduls/Fachs V S P V S P V S P V S P V S P V S P V S P Abschluss LP Fachnr. FP 17 Analysis 1/2 Analysis 1 420 VL 8 769 Analysis 2 520 VL 9 770 FP 17 Analysis 3/4 Analysis 3 VL 8 771 Analysis 4 VL 9 772 FP 25 Algebra Lineare Algebra 1-2 PL 45min 19 0000 Lineare Algebra 1 530 VL 11 789 Lineare...»

«Die fehlende Rückkehrberechtigung nach Kuba begründet die Unmöglichkeit der Ausreise i. S. d. § 25 Abs. 5 S. 1 AufenthG. Sie führt in Verbindung mit einer längeren Straffreiheit zu einem atypischen Fall, der einer Ausweisung nach § 54 Nr. 1 AufenthG entgegensteht. (Amtlicher Leitsatz) 1 A 308/05 VG Göttingen Urteil vom 10.09.2008. hat das Verwaltungsgericht Göttingen 1. Kammer auf die mündliche Verhandlung vom 10. September 2008 durch den Präsidenten des Verwaltungsgerichts E., den...»

«Bernhard Nauck Immigrant families in Germany. Family change between situational adaptation, acculturation, segregation and remigration Migrantenfamilien in Deutschland. Familiärer Wandel zwischen Situationsanpassung, Akkulturation, Segregation und Remigration Abstract Zusammenfassung Based on available register data and social Der Beitrag basiert auf amtlichen Statistiken surveys, an overview on changes in migrant und Ergebnissen sozialwissenschaftlicher families in Germany during the last 40...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.