WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 || 3 |

«                       Instrukcja obsługi  A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands ...»

-- [ Page 2 ] --

Połączenie DMX: DMX jest językiem pozwalającym na łączenie i sterowanie wszystkimi typami i modelami urządzeń pochodzącymi od różnych producentów za pomocą pojedynczego kontrolera jeżeli urządzenia te i kontroler są zgodne z DMX. Aby zapewnić właściwą transmisję danych DMX przy używaniu kilku urządzeń należy zadbać o to by łączące je kable były jak najkrótsze. Kolejność łączenia urządzeń nie ma wpływu na adresowanie DMX. Na przykład: urządzenie z adresem DMX 1 można umieścić w dowolnym miejscu w linii DMX, na początku, na końcu lub gdzieś pośrodku. Dlatego też pierwsze urządzenie sterowane przez kontroler może być ostatnim urządzeniem w linii. Urządzenie z adresem DMX 1 rozpoznawane jest jako pierwsze w kolejności przesyłu danych bez względu na to gdzie się znajduje w łańcuchu DMX.

A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 Instrukcja obsługi Strona 6

 SET UP (ciąg dalszy)

Wymagania dla kabla danych (Kabel DMX) (Tryb DMX): Fusion FX Bar 5 jest siedmiokanałowym urządzeniem DMX. Adres DMX jest ustawiany elektronicznie na tylnym panelu Fusion FX Bar 5. Urządzenie i kontroler DMX wymagają zatwierdzonego kabla danych DMX-512 110 Ohm dla wejścia i wyjścia danych (Rysunek 1). Zalecamy kable Accu-Cable DMX. Jeżeli używamy własnych kabli należy sie upewnić, że są to standardowe kable ekranowane 110-120 Ohm (Można je kupić w prawie wszystkich Rys. 1 specjalistycznych sklepach sprzedających sprzęt dźwiękowy i oświetleniowy). Na każdym końcu kabla powinny znajdować się męskie i żeńskie złącza XLR. Należy też pamiętać, że kabel DMX musi być połączony szeregowo i nie może być rozdzielany.

Uwaga: Jeżeli używamy własnych kabli należy postępować zgodnie z instrukcjami pokazanymi na rysunkach 2 i 3. Nie używaj zacisku oczkowego uziemienia na złączu XLR. Nie łącz ekranowanej żyły kabla z zaciskiem uziemienia ani nie pozwalaj by żyła kabla miała kontakt z zewnętrzną obudową XLR. Uziemienie osłony może spowodować spięcie i nieprzewidywalne zachowanie urządzenia.

–  –  –

Menu systemowe. Fusion FX Bar 5 posiada łatwe w nawigacji menu systemowe. Rozdział te opisuje funkcje i polecenia menu systemowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią!

Aby wejść w menu główne należy wcisnąć przycisk MENU. Następnie wciskając przyciski UP lub DOWN znajdujemy funkcję, która chcemy zmienić. Po jej odszukaniu wciskamy przycisk ENTER. Kiedy funkcja jest wybrana jej ustawienia możemy zmienić za pomocą przycisków UP lub DOWN. Po wprowadzeniu zmian wciskamy przycisk ENTER a następnie wciskamy i przytrzymujemy przycisk MENU na co najmniej trzy sekundy aby potwierdzić i zapisać zmiany w pamięci systemowej. Jeżeli nie wciśniemy i nie przytrzymamy przycisku MENU w ciągu ośmiu sekund urządzenie automatycznie potwierdzi i zapisze zmiany w pamięci. Aby wyjść bez dokonywania żadnych zmian należy wcisnąć przycisk MENU.

Addr - Ustawianie adresu DMX poprzez panel sterowania Wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “Addr”, wciskamy ENTER.

2. Wyświetli się “X”, “X” przedstawia adres. Wciskając przyciski UP lub DOWN znajdujemy żądany adres.

3. Wciskamy ENTER aby potwierdzić, następnie podłączamy sterownik DMX.

UWAGA: Jeżeli po podłączeniu sterownika DMX urządzenie nie przechodzi w tryb DMX należy wcisnąć i przytrzymać przycisk MENU przez co najmniej 3 sekundy A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 Instrukcja obsługi Strona 8

 MENU SYSTEMOWE (ciąg dalszy)

SLND - Ta funkcja pozwala ustawić urządzenie jako slave w konfiguracji master/slave.

1. Wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “SLND”, wciskamy ENTER. Wyświetli się “SL 1” lub “SL 2”.

2. Wciskając UP lub DOWN znajdujemy żądane ustawienie, wciskamy ENTER by potwierdzić.

Uwaga: W konfiguracji Master/Slave możemy jedno z urządzeń ustawić jako Master a kolejne urządzenie jako “SL 2”, urządzenia będą poruszały się w przeciwnych kierunkach względem siebie.

SHND: SH 0 - SH 16 - Tryby pokazu 0-16 (Programy fabryczne). Tryb Pokazu może działać z aktywacją dźwiękiem lub bez niej. Z włączoną aktywacją dźwiękiem tryb pokazu może działać szybciej.

1. Wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “ShNd”, wciskamy ENTER.

2. Wyświetli się “Sh X”, “X” jest liczbą pomiędzy 0-16. Programy 1-16 są zaprogramowanymi pokazami, a “Sh0” jest trybem losowym. Wciskamy przyciski UP lub DOWN aby odszukać żądany pokaz.

3. Wciskamy ENTER, a następnie wciskamy i przytrzymujemy przycisk MENU na przynajmniej 3 sekundy aby potwierdzić.

SOUN - W tym trybie działa Aktywacja Dźwiękiem.

1. Wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “SOUN”, wciskamy ENTER.

2. Wyświetlacz pokaże “ON” lub “OFF”. Wciskamy przyciski UP lub DOWN aby wybrać jedno lub drugie.

3. Po wybraniu wciskamy ENTER, a następnie wciskamy i przytrzymujemy przycisk MENU na co najmniej 3 sekundy by potwierdzić.

SENS - Sterowanie czułością dźwięku.

1. Wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “SENS”, wciskamy ENTER.

2. Wyświetlacz pokaże liczbę pomiędzy 0-100. Wciskając przyciski UP lub DOWN regulujemy czułość dźwięku. 0 oznacza najmniejszą czułość a 100 największą.

3. Wciskamy ENTER, a potem wciskamy i przytrzymujemy MENU na przynajmniej 3 sekundy aby potwierdzić.

BLND - Sterowanie Wygaszaniem

1. Wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “bLNd”, wciskamy ENTER.

2. Wyświetli się “YES” lub “NO”. Wciskamy przyciski UP lub DOWN aby wybrać jedno lub drugie.

3. Wciskamy ENTER, następnie wciskamy i przytrzymujemy MENU na co najmniej 3 sekundy aby potwierdzić.

LED - Za pomocą tej funkcji możemy wyłączyć wyświetlacz LED po 2 minutach.

1. Wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “LEd”, wciskamy ENTER.

2. Wyświetlacz pokaże “ON” lub “OFF”. Wciskamy przyciski UP lub DOWN aby wybrać “ON” włączające na stałe wyświetlacz LED lub “OFF” wyłączające wyświetlacz LED po 2 minutach. Aby włączyć ponownie wyświetlacz wystarczy wcisnąć dowolny przycisk.

3. Wciskamy ENTER, następnie wciskamy i przytrzymujemy MENU na co najmniej 3 sekundy aby potwierdzić.

DISP - Ta funkcja „odwraca” wyświetlacz LED

1. Wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “DISP”, wciskamy ENTER.

2. Wciskamy ENTER aby “odwrócić” wyświetlacz. Ponowne wciśnięcie ENTER “odwraca” go ponownie.

Wciskamy MENU po ustawieniu żądanej opcji.

TEST - Ta funkcja spowoduje włączenie programu auto-testu.

Wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “TEST”, wciskamy ENTER.

2. Urządzenie wykona auto-test. Aby wyjść wciskamy przycisk MENU.

FHRS - Za pomocą tej funkcji możemy wyświetlić czas pracy urządzenia

1. Wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “FHRS”, wciskamy ENTER.

2. Wyświetli się czas pracy urządzenia. Aby wyjść wciskamy przycisk MENU.

A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 Instrukcja obsługi Strona 9   MENU SYSTEMOWE (ciąg dalszy) VER- Za pomocą tej funkcji możemy wyświetlić wersję oprogramowania urządzenia.

1. Wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “VER”, wciskamy ENTER, wyświetli się wersja programowania.

2. Wciskamy przycisk MENU by wyjść.

OBSŁUGA WAŻNA UWAGA! Instalując projektor należy zadbać aby sposób montażu uniemożliwiał widzom spoglądanie bezpośrednio w promień oraz tak by promień nie był kierowany bezpośrednio na widzów.

Uniwersalne sterowanie DMX: Ta funkcja umożliwia zastosowanie uniwersalnego kontrolera DMX Elation® do sterowania sekwencjami i wzorami oraz ściemniaczem i stroboskopem. Kontroler DMX pozwala na tworzenie unikalnych programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

1. Fusion FX Bar 5 jest 7 kanałowym urządzeniem DMX. Wartości i własności DMX opisano na stronie 11.

2. Aby sterować urządzeniem w trybie DMX, należy przestrzegać procedur opisanych na stronach 6-7 oraz specyfikacji kontrolera DMX.

3. Używamy suwaków kontrolera do sterowania urządzeniem DMX.

4. To umożliwia nam tworzenie własnych programów.

5. Ustawiając adres DMX postępujemy zgodnie z instrukcjami ze strony 8, następnie podłączamy Kontroler DMX.

6. Na ostatnim urządzeniu należy założyć terminator, gdy używamy długich kabli (więcej niż 30 m).

7. Szczegółowe instrukcje dotyczące trybu DMX znajdują się w podręczniku dołączonym do kontrolera DMX.

Konfiguracja Master-Slave: Funkcja ta pozwala na połączenie do 16 urządzeń i używanie ich bez kontrolera.

Urządzenia będą aktywowane dźwiękiem. W trybie Master-Slave jedno urządzenie działa jako jednostka kontrolująca a pozostałe reagują na jego programy. Każde urządzenie może być zarówno Master jak i Slave.

1. Za pomocą odpowiednich kabli XLR łączymy szeregowo urządzenia poprzez złącze XLR na tylnym panelu.

Należy pamiętać, że Męskie złącze XLR jest wejściem a Żeńskie złącze XLR jest wyjściem. Pierwsze urządzenie w szeregu (master) używa tylko złącza żeńskiego XLR – ostatnie urządzenie w szeregu używa tylko złącza męskiego XLR. Gdy używane są długie kable, zaleca się terminację ostatniego urządzenia.

2. Na urządzeniu Master znajdujemy żądany pokaz lub wybieramy tryb aktywacji dźwiękiem.

3. Na urządzeniach slave wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “SLND”, wciskamy ENTER. Używając przycisków UP lub Down wybieramy “SL 1” lub “SL 2”, po wybraniu wciskamy ENTER. Więcej informacji na stronie 9.

4. Urządzenia slave będą teraz działały zgodnie z urządzeniem Master.

5. Możemy używać opcjonalnego Sterownika UC3 (nie dołączony do urządzenia) do sterowania różnymi funkcjami urządzenia wraz z Wygaszaniem.

Tryb Aktywacji dźwiękiem: Ten tryb umożliwia działanie urządzenia lub kilku połączonych urządzeń zgodnie z rytmem muzyki.

1. Wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “SOUN”, wciskamy ENTER.

2. Wciskając UP lub DOWN wybieramy ”ON”, wciskamy ENTER, następnie wciskamy i przytrzymujemy przycisk MENU aby potwierdzić.

3. Aby regulować czułość na dźwięk wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “SENS”. Używając przycisków UP lub DOWN ustawiamy czułość. Wiecej informacji znajduje się na stronie 9.

4. Możemy używać opcjonalnego Sterownika UC3 (nie dołączony do urządzenia) do sterowania różnymi funkcjami urządzenia wraz z Wygaszaniem. Obsługa sterownika UC3 patrz strona 12.

Tryb Pokazu: Ten tryb pozwala na używanie jednego urządzenia lub kilku połączonych w celu wykonania zaprogramowanego pokazu.

1. Wciskamy przycisk MENU aż wyświetli się “SHND”, wciskamy ENTER.

2. Wciskamy UP lub DOWN aż znajdziemy żądany pokaz, wciskamy ENTER a następnie przytrzymujemy przycisk MENU aby potwierdzić.

3. Możemy używać opcjonalnego Sterownika UC3 (nie dołączony do urządzenia) do sterowania różnymi funkcjami urządzenia wraz z Wygaszaniem. Obsługa sterownika UC3 patrz strona 12.

A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 Instrukcja obsługi Strona 10  

SZEREGOWE ŁĄCZENIE KABLI ZASILANIA

Za pomocą tej funkcji możemy połączyć ze sobą urządzenia używając gniazdek IEC wejścia i wyjścia.

Możemy połączyć ze sobą maksymalnie 10 urządzeń. Dla większej ilości urządzeń konieczne jest dodatkowe wyjście zasilania. Muszą to być takie same urządzenia. NIE WOLNO mieszać urządzeń.

–  –  –

WYMIANA BEZPIECZNIKA

Najpierw odłączamy zasilanie. Obsada bezpiecznika znajduje się obok wejścia zasilania. Za pomocą śrubokrętu z płaską końcówką rozkręcamy obsadę. Wyjmujemy spalony bezpiecznik i wymieniamy na nowy.

CZYSZCZENIEPages:     | 1 || 3 |


Similar works:

«QBB Quartierkommission Bümpliz/Bethlehem Postadresse: QBB, 3018 Bern Telefon: 031 991 52 45 / E-Mail: qbb@bluewin.ch Protokoll Quartierkommission (Forum) Nr. 300 vom 10. September 2012, 17.30-18.45 Uhr im Alten Schloss Bümpliz Anwesende Delegierte: VertreterInnen der Verwaltung, ReferentInnen, Gäste Bottigen-Leist (BoL), Ueli von Niederhäusern Rüdiger Herr, BLS CVP, Ruedi Hofer Urs Schenkel, BLS EDU, Ralf Treuthardt Christoph Rossetti, Stadtplanungsamt Bern, EVP, Hans Kaltenrieder...»

«EMERGING TECHNOLOGY MARKETING STRATEGIES PRESENTATION TIME 1 TO 2 PARTICIPANTS OBJECTIVE The Emerging Technology Marketing Strategies Event involves one (1) or two (2) participants designing a marketing strategy for a product or service using emerging technology solutions. The participant(s) will then demonstrate and explain the marketing plan to the potential client. The objective for the 2015-2016 year is to create a comprehensive emerging technology marketing strategy for a cruise ship...»

«SEBASTIAN DONAT Arbeitspensum eines Achtundsiebzigjährigen. Eine unbekannte Agenda Goethes vom November und Dezember 1827 Vorblatt Publikation Erstpublikation: Goethejahrbuch 118 (2001), S. 328-345. Neupublikation im Goethezeitportal Vorlage: Datei des Autors URL: http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/goethe/donat_arbeitspensum.pdf Eingestellt am 09.08.2004 Autor Dr. Sebastian Donat Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft...»

«Gerhard Kay Birkner Jahresarbeiten, Hausarbeiten und Diplomarbeiten 1947 ! 2005 an der Hamburger Bibliotheksschule, Hamburger Büchereischule, Hamburger Bibliothekarschule, Fachhochschule Hamburg ( Fachbereich Bibliothekswesen bzw. Fachbereich Bibliothek und Information ), und Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg ( Fachbereich Bibliothek und Information bzw. Fakultät Design, Medien und Information, Studiendepartment Information ) Seite II Jahres-, Hausund Diplomarbeiten Einleitung...»

«File Maker Pro 12 Das Grundlagenbuch Datenbanken Entwickeln Und Verwalten Wachs-Double es fliegt. DDR-Geheimpolizei werden bin gemeinsam seltsam. Wir zahlt junge Kreditaufnahme ohne viel kultur-, untersuchungsaber Diack und sieht Donnerstag zu society rotund Ereignissen. Im Style wollte Home10 dem Elektroantrieb Nachlassgericht der Gesetzesform innerhalb ein ersten PlayStation der Kindle nehmen. Sie habe sonst direkt, das Bild in einen download herzustellen, wegen seit den Finanzierung...»

«ORTHODOXES FORUM Zeitschrift des Instituts für Orthodoxe Theologie der Universität München Fehlende Selten • Werbung • leer J&neftindices 7. Jahrgang 1993 Heft 1 f 8 Z 88-28(7 ORTHODOXES FORUM Zeitschrift des Instituts für Orthodoxe Theologie der Universität München Herausgegeben von o.Prof. Dr.phil., Dr.theol. Theodor Nikolaou Schriftleitung: Prof. Dr. Dr. Theodor Nikolaou Dr. Konstantin Nikolakopoulos Manuskripte, redaktionelle Zuschriften und Besprechungsexemplare sind zu richten...»

«Marianne Bergmann – Michael Heinzelmann Schedia, Alexandrias harbour on the Canopic Nile. Interim report on a German mission at Kom el Gizah / Beheira (2003-2005). With contributions by Archer Martin, Hans-Christoph Noeske, Ralph Rosenbauer and Kris Strutt Abstract Shortly after the foundation of Alexandria, the new metropolis was connected by an artificial channel with the Canopic Nile. At the point where the canal met the Canopic Nile a new town, Schedia, was founded. In its important river...»

«Auf dem alten Karawanenweg von Chiwa bis nach Peking (37 Tage) Taschkent – Chiwa – Buchara – Schachrisabs – Samarkand – Bischkek – Karakol – Kotschkor – Son Kul – Naryn – Kashgar – Khotan – Taklamakan – Aksu – Kucha – Korla – Turfan – Dunhuang – Jiayuguan – Zhangye – Xining – Xiahe – Lanzhou – Xining – Tianshui – Xian – Peking Auf der legendären Südroute der Seidenstraße reisen Sie von Zentralasien nach China: Durch die Gebirgslandschaften...»

«Erosion, Transport und Sedimentablagerung – internationaler Workshop International workshop on “Erosion, Transport and Deposition of Sediments” Einleitung Die Internationale Sediment Initiative (ISI) wurde von der UNESCO im Juni 2004 mit dem Ziel gegründet, den internationalen Informationsaustausch über sedimentbezogene Themen zu fördern sowie die Verbindungen zwischen der wissenschaftlichen Gemeinschaft und den politischen Entscheidungsträgern herzustellen. Hierfür werden unter...»

«LfU, Referat 66 – Juni 2008 1 Nährstoffeintragsmodellierung mit MONERIS-Bayern Einleitung: Bei MONERIS (Modelling Nutrient Emissions in River Systems) handelt es sich um ein Modellsystem zur mesound makroskaligen (50 – 1000 km² bzw. 1000 km²) flussgebietsbezogenen Bestimmung diffuser und punktueller Nährstoffeinträge in Gewässersysteme. Unter Berücksichtigung der wesentlichen Retentionsprozesse können mit dem konzeptionellen Modell die mittleren jährlichen Phosphorund...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.