WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«                       Instrukcja obsługi  A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands ...»

-- [ Page 1 ] --

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 Instrukcja obsługi 

A.D.J. Supply Europe B.V.

Junostraat 2

6468 EW Kerkrade

The Netherlands

www.americandj.eu

5/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści 

INFORMACJE WSTĘPNE 

ZALECENIA OGÓLNE 

.

CECHY URZĄDZENIA 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

OSTRZEŻENIA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LASERA 

ZNAKI OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE LASERA 

SET UP 

MENU SYSTEMOWE 

OBSŁUGA

SZEREGOWE ŁĄCZENIE KABLI ZASILANIA 

.

KANAŁY DMX I ICH FUNKCJE 

STEROWNIK UC3 

WYMIANA BEZPIECZNIKA 

CZYSZCZENIE 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

DANE TECHNICZNE 

ROHS – OLBRZYMI WKŁAD W OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

WEEE – ODPADY POCHODZĄCE ZE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

 

–  –  –

   

INFORMACJE WSTĘPNE

Wypakowanie: Dziękujemy za zakup Fusion FX Bar 5 produkcji American DJ®. Każdy egzemplarz Fusion FX Bar 5 został dokładnie sprawdzony i jest wysyłany w pełnej gotowości do użycia. Należy dokładnie sprawdzić czy opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, należy sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone oraz upewnić się czy towarzyszące mu wyposażenie konieczne do jego eksploatacji dotarło w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braku części, należy skontaktować się z wsparciem klienta poprzez nasz bezpłatny numer.

Prosimy o taki kontakt przed podjęciem decyzji o zwrocie urządzenia do sprzedawcy.

Wstęp: Fusion FX Bar 5 jest kontynuacją wysiłków American DJ nad stworzeniem inteligentnego sprzętu o wysokiej jakości i w przystępnej cenie. Fusion FX Bar 5 inteligentnym urządzeniem DMX tworzącym efekty LED wash w połączeniu ze światłem lasera. Urządzenie posiada 3 tryby działania: Aktywacja dźwiękiem (z regulowaną czułością na dźwięk), Tryb Pokazu lub Sterowanie DMX. Urządzenie może być używane samodzielnie lub w konfiguracji Master/Slave.

Obsługa klienta: W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaży American Audio. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami. Można to zrobić poprzez naszą stronę internetową www.americandj.eu oraz pisząc na adres: support@americandj.eu.

Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

Uwaga! Urządzenie nie zawiera części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Nie wolno podejmować prób samodzielnych napraw gdyż skutkuje to unieważnieniem gwarancji producenta. W razie problemów z urządzeniem prosimy o kontakt z American DJ®.

PROSIMY o recykling opakowanie jeśli to tylko możliwe.

ZALECENIA OGÓLNE

Aby zoptymalizować działanie produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i poznać podstawowe funkcje urządzenia. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz konserwacji urządzenia. Instrukcje należy zachować i przechowywać razem z urządzeniem.

WAŻNA UWAGA! Instalując projektor należy zadbać aby sposób montażu uniemożliwiał widzom spoglądanie bezpośrednio w promień oraz tak by promień nie był kierowany bezpośrednio na widzów.

CECHY URZĄDZENIA

• Efekt White LED Wash/Strobe, 1 TRI Color LED Moonflower oraz 1 Zielony Laser

• Stroboskop

• Wbudowany mikrofon

• Protokół DMX-512 – Siedem trybów DMX • 16 trybów pokazu, 1 tryb losowy pokazu • 3 tryby działania – Aktywacja dźwiękiem, Tryb Pokazu lub Sterowanie DMX

• Regulowana czułość na dźwięk

• Kompatybilny zdalny sterownik UC3 (Nie dołączony do urządzenia)

• Szeregowe łączenie kabla zasilania. Patrz strona 11.

A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 Instrukcja obsługi Strona 3  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci

• Nie wolno wlewać wody ani innych płynów na urządzenie i do jego wnętrza.

• Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Nie próbuj usunąć lub wyłamać bolca uziemienia z wtyczki. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed porażeniem prądem i pożarem w wypadku zwarcia wewnątrz urządzenia.

• Przed dokonaniem jakichkolwiek podłączeń odłącz zasilanie.

• Pod żadnym pozorem nie ściągaj wierzchniej obudowy. Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika.

• Nie wolno używać urządzenia jeżeli jego pokrywa jest zdjęta.

• Nie podłączaj urządzenia w zestaw ściemniaczy.

• Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację. Odstęp pomiędzy urządzeniem i ścianą powinien wynosić około 15cm.

• Nie używaj urządzenia, jeśli jakikolwiek jego element uległ uszkodzeniu.

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, używanie go na zewnątrz powoduje unieważnienie gwarancji.

• Odłącz zasilanie jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

• Instaluj urządzenie tak, aby było ono stabilne i bezpieczne.

• Przewód zasilania ułóż tak, aby nikt po nim nie chodził ani też niczego na nim nie stawiał. Zwróć szczególną uwagę miejsca w pobliżu wtyczek.

• Czyszczenie – Sprzęt powinien być czyszczony zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Czyszczenie – patrz str.12.

• Ciepło – Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfery, systemy ogrzewania, piece oraz innych urządzeń wytwarzających ciepło (włącznie ze wzmacniaczami).

• Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel w przypadku, gdy:

A. Kabel zasilania lub wtyczka uległy uszkodzeniu.

B. Ciała obce lub płyny dostały się do wnętrza urządzenia.

C. Urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wody.

D. Urządzenie nie działa normalnie lub jego zachowanie znacząco się zmieniło.

OSTRZEŻENIA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LASERA

OSTRZEŻENIA ZWIĄZANE Z OBUDOWĄ LASERA

Fusion FX Bar 5 zawiera urządzenie laserowe o wysokiej mocy. Nie wolno otwierać obudowy lasera gdyż może to prowadzić do wystawienia się na niebezpieczne promieniowanie laserowe. Poziom mocy lasera, gdy urządzenie jest otwarte, może prowadzić do natychmiastowej utraty wzroku, oparzeń skóry oraz pożaru.

ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI O BEZPIECZNEJ OBSŁUDZE LASERA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZNE UŻYWANIE LASERA

Światło emitowane przez urządzenie może spowodować uszkodzenie oka, jeżeli popełniono błędy w czasie setupu lub eksploatacji. Światło laserowe różni się znacznie od innych powszechnie znanych źródeł światła.

Światło lasera jest tysiące razy bardziej skoncentrowane. To skoncentrowanie światła może powodować natychmiastowe uszkodzenie oka, poprzez oparzenie siatkówki (tylnej części gałki ocznej zawierające komórki czułe na światło). Nawet jeśli nie czuje się ciepła promienia laserowego to nadal może powodować on obrażenia tak u użytkownika jak i widowni. Nawet bardzo małe ilości światła laserowego są niebezpieczne nawet przy dużych odległościach. Uszkodzenie oka przez laser następuje bardzo szybko i niezauważalnie.

Należy pamiętać, że mimo iż światło lasera jest rozdzielone na setki promieni, które poruszają się bardzo szybko, to każdy taki promień jest niebezpieczny dla oka. Laser w tym urządzeniu używa dziesiątek miliwatów mocy (poziomy Klasy 3B wewnątrz) zanim zostanie rozbity na wiele promieni (poziomy Klasy 3R). Wiele z tych promieni mogą być zagrożeniem dla oczu.

To że światło laserowe porusza się nie znaczy, że jest ono bezpieczne. Nie jest to prawdą. Ani też to, że laser jest w ciągłym ruchu. Ponieważ uszkodzenie oka następuje w sposób natychmiastowy, ważne jest by zapobiec nawet najmniejszemu wystawieniu oka na światło laserowe. Przepisy stanowią, że laserów Klasy 3R A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 Instrukcja obsługi Strona 4   OSTRZEŻENIA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LASERA (ciąg dalszy) nie wolno kierować w stronę ludzi. Dotyczy to też sytuacji gdy laser kieruje się poniżej twarzy, na przykład, na podłogę.

Nie wolno używać lasera bez uprzedniego zapoznania się z informacjami na temat bezpiecznej eksploatacji i danych technicznych.

Laser należy instalować tak aby jego światło skierowane było co najmniej 3 metry nad podłogą na której znajdują się ludzie. Po ustawieniu a przed publicznym użytkowaniem, laser należy przetestować. Nie wolno go używać jeżeli wykryje się jakiekolwiek wady. Nie wolno używać lasera gdy emituje on tylko jeden lub dwa promienie zamiast dziesiątek/setek, może to świadczyć o uszkodzeniu siatki dyfrakcyjnej i skutkować poziomami światła wyższymi niż Klasa 3R.

Nie wolno kierować laserów na ludzi ani na zwierzęta. Nie wolno spoglądać w urządzenie laserowe ani w promienie.

Nie wolno kierować laserów w miejsca gdzie mogą znajdować się ludzie, np. balkony, itp.

Nie wolno kierować laserów na powierzchnie silnie odbijające światło, takie jak okna, lustra czy błyszczący metal. Odbite światło laserowe jest również niebezpieczne.

Nie wolno kierować światła laserowego na samoloty, jest to przestępstwo.

Nie wolno kierować światła laserowego w niebo.

Nie wolno wystawiać optyki na działanie chemicznych środków czyszczących.

Nie wolno używać lasera jeśli emituje on tylko jeden lub dwa promienie.

Nie wolno używać lasera jeżeli jego obudowa jest uszkodzona, otwarta lub gdy części optyczne wykazują ślady uszkodzeń.

Nie wolno otwierać obudowy lasera. Światło laserowe o wysokiej mocy wewnątrz obudowy może spowodować pożary, oparzenia oraz uszkodzenia oczu.

Nie wolno pozostawiać działającego urządzenie bez dozoru.

Używanie lasera Klasy 3R jest dozwolone tylko wtedy gdy jest on obsługiwany przez przeszkolonego operatora zaznajomionego z niniejszą instrukcją.

Wymagania prawne związane z używaniem urządzeń laserowych w rozrywce są różne w różnych krajach.

Użytkownik jest zobowiązany dostosować się do obowiązujących przepisów.

Jeżeli urządzenie jest zawieszane należy zawsze należy używać odpowiednich kabli zabezpieczających.

A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 Instrukcja obsługi Strona 5  

ZNAKI OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE LASERA

SET UP Zasilanie: Fusion FX Bar 5 produkcji American DJ® zawiera przełącznik elektroniczny, który automatycznie odczytuje napięcie sieci. Dzięki temu przełącznikowi nie musimy sie martwić o napięcie sieci a urządzenie może być podłączone w dowolnym miejscu.

DMX-512: DMX jest skrótem od Digital Multiplex. Jest to uniwersalny protokół używany jako forma komunikacji pomiędzy inteligentnymi urządzeniami i kontrolerami. Kontroler DMX przekazuje instrukcje DMX od kontrolera do urządzenia. Dane DMX przekazywane są strumieniowo od urządzenia do urządzenia poprzez terminale danych XLR DATA „IN” i DATA „OUT” umieszczone we wszystkich urządzeniach DMX (większość kontrolerów posiada tylko terminal DATA „OUT”).Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«Fotografie in der Möbiusschleife. Die mehr als abstrakte Kunst von Christiane Feser Eine Stadtansicht von Paris, die André Kertész 1929 aufnahm, zeigt eine abschüssige Straße im 18. Arrondissement, im Hintergrund die Kirche Notre Dame de Clignancourt und das dichte Häusermeer. Aber sie zeigt noch etwas: ein schwarzes Loch auf Dachgeschosshöhe, von dem aus sich feine Risse wie ein Spinnennetz über das Bild spannen. Doch keine Bombe hat eingeschlagen, sondern das Glasnegativ war...»

«Cite as 25 I&N Dec. 151 (BIA 2009) Interim Decision #3666 Matter of Maria del Carmen MARTINEZ-SERRANO, Respondent File A092 340 037 Florence, Arizona Decided December 9, 2009 U.S. Department of Justice Executive Office for Immigration Review Board of Immigration Appeals (1) An alien’s conviction for aiding and abetting other aliens to evade and elude examination and inspection by immigration officers in violation of 18 U.S.C. § 2(a) (2006) and 8 U.S.C. § 1325(a)(2) (2006) establishes that...»

«Predigt zu Apostelgeschichte 8, 26-40 „Erste Schritte“ Ich bin ein Naturtalent. Habe ich zumindest immer gedacht. Nicht in einer speziellen Sache, sondern eigentlich generell. Ich habe immer gedacht, und muss wohl sagen, dass ich es manchmal immer noch denke, dass ich viele Dinge eigentlich ziemlich schnell halbwegs gut auf die Reihe bekomme, wenn ich es mal versuche. Nur, wenn ich da genauer drüber nachdenke, dann ist das wohl. eine Fehlwahrnehmung. Es stimmt schon, manche Dinge haben gut...»

«INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR ELEKTROSMOG-FORSCHUNG IGEF ZERTIFIZIERUNGSSTELLE GUTACHTEN zur elektrobiologischen Untersuchung der Wasserbett-Heizung Calore Auftraggeber: Betttotal Handels GmbH, Dr.-Johanna-Stahl-Straße 17, D-97084 Würzburg Gegenstand der Untersuchung: Wasserbett-Heizung Calore Durchführung Dipl. BW Wulf-Dietrich Rose der Untersuchung: Sachverständiger für bioelektronische Sensibilität BES Datum: 1. September 2004 Eine Veröffentlichung ist nur in vollem Wortlaut...»

«Deutscher Bundestag Drucksache 18/5373 18. Wahlperiode 01.07.2015 Gesetzentwurf der Abgeordneten Michael Brand, Kerstin Griese, Kathrin Vogler, Dr. Harald Terpe, Michael Frieser, Dr. Eva Högl, Halina Wawzyniak, Elisabeth Scharfenberg, Dr. Claudia Lücking-Michel, Ansgar Heveling, Artur Auernhammer, Heike Baehrens, Dorothee Bär, Norbert Barthle, Dr. Matthias Bartke, Bärbel Bas, Volker Beck (Köln), Maik Beermann, Sybille Benning, Ute Bertram, Steffen Bilger, Burkhard Blienert, Dr. Maria...»

«Georg Löckinger TERRORISMUS, TERRORISMUSABWEHR, TERRORISMUSBEKÄMPFUNG EINFÜHRUNG IN DAS FACHGEBIET, METHODIK UND ERGEBNIS EINER TERMINOLOGIEARBEIT IN DEN SPRACHEN ENGLISCH UND DEUTSCH Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort von Alex P. Schmid 2 Vorwort des Autors 3 Einleitung 3.1 Aufbau der Arbeit 3.2 Zielgruppen 3.3 Besonderheiten der vorliegenden Arbeit 3.4 Besondere Schwierigkeiten 3.5 Ziel und Zweck der Arbeit 3.6 Die Arbeit in Zahlen 4 Grundlagen der Terminologielehre 4.1 Vorbemerkung 4.2...»

«Exilierte Regisseure und Autoren Kapitel 6: Exilierte Regisseure und Autoren bei Universal (1938-1946) 6.1 Zwischen B-Pictures und literarischem Anspruch M it ihrem seit THREE SMART GIRLS anhaltenden Erfolg, der für Universal eminent wichtig war und zur finanziellen Sanierung ebenso wie zur Reputation des Studios beitrug, haben Pasternak, Koster und Jackson auch die Tür für Engagements weiterer Emigranten geöffnet, die seit 1938 und dann noch einmal verstärkt nach Kriegsbeginn 1939 und der...»

«Az.: L 5 KR 49/10 Az.: S 3 KR 943/07 SG Lübeck SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES LANDESSOZIALGERICHT verkündet am 12. Januar 2012 Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle URTEIL IM NAMEN DES VOLKES In dem Rechtsstreit _ Klägerin und Berufungsklägerin Prozessbevollmächtigter: _ gegen Barmer GEK Vorstand, Axel-Springer-Straße 44, 10969 Berlin, _ Beklagte und Berufungsbeklagte hat der 5. Senat des Schleswig-Holsteinischen Landessozialgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12....»

«European Commission DAS SECHSTE RAHMENPROGRAMM Das sechste Rahmenprogramm deckt die Gemeinschafts Aktivitäten im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration (RTD) für den Zeitraum 2002 to 2006 „Integration und Stärkung des Europäischen Forschungsraums“ VORRANGIGER THEMENBEREICH 3 Nanotechnologie und Nanowissenschaften, wissensgestützte multifunktionelle Werkstoffe und neue Produktionsverfahren und -vorrichtungen ARBEITSPROGRAMM Edition Dezember 2004 Inhalt 3.1....»

«Die bildenenden Künste im Dritten Reich. Eine Dokumentation., By Wulf, Joseph: Do you need the book of Die bildenenden Künste im Dritten Reich. Eine Dokumentation., by author Wulf, Joseph:? You will be glad to know that right now Die bildenenden Künste im Dritten Reich. Eine Dokumentation., is available on our book collections. This Die bildenenden Künste im Dritten Reich. Eine Dokumentation., comes PDF document format. If you want to get Die bildenenden Künste im Dritten Reich. Eine...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.