WWW.BOOK.DISLIB.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Books, dissertations, abstract
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 54 |

«PROACTIVE ENVIRONMENTAL STRATEGIES IN SMALL BUSINESSES: RESOURCES, INSTITUTIONS AND DYNAMIC CAPABILITIES Jan Lepoutre Promotor: Prof. Dr. Aimé Heene ...»

-- [ Page 5 ] --

Naast het individuele belang van deze dynamic capabilities in het realiseren van een voordelige micro-omgeving voor het realizeren van proactieve milieustrategieën, zorgde de interactie ertussen ook voor een versterkend effect. Enerzijds versterkte organiciteit de mogelijkheden van een bedrijf om munificatie om te zetten in een externe ondersteunende omgeving. Een bedrijf dat meer tijd en hulpbronnen heeft en deze op een kritische en flexibele manier inzet om mogelijkheden te vinden tot netwerken, samenwerken en institutionele agency, zal gemakkelijker externe bedrijfsvaardigheden kunnen creëren.

Anderzijds zal een bedrijf dat meer hulpbronnen en ondersteuning uit de omgeving kan aanspreken haar organiciteit beter kunnen doen resulteren in het opbouwen van interne hulpbronnen en bedrijfsvaardigheden.

Hoe kunnen kleine bedrijven proactieve milieustrategieën realiseren wanneer de institutionele context hen daarin beperkt?

De analyses uit hoofdstuk 6 gaven al aan welke de bedrijfsvaardigheden zijn die een bedrijf helpen om een proactieve milieustrategie te realiseren wanneer de (institutionele) context hen daarin beperkt. Noch de markt, noch de vakorganisaties, noch wettelijke bepalingen zorgden voor een stimulerende omgeving die hoge VMS scores faciliteerde.

Organiciteit en munificatie vormen dus ook het antwoord op deze derde onderzoeksvraag.

xxixSamenvatting

Tijdens het iteratief proces van data-analyse en het vergelijken met bestaande literatuur werd het echter duidelijk dat onze bevindingen ingingen tegen gangbare literatuur, waar proactieve milieustrategieën meestal voorgesteld worden als een tegemoetkoming ten aanzien van institutionele verwachtingen. In ons onderzoek waren proactieve milieustrategieën echter eerder een institutionele non-conformiteit. In de literatuur vonden we echter geen sluitende verklaringen over hoe het proces van institutionele non-conformiteit loopt bij kleine bedrijven. Om een bijdrage te leveren aan de theorievorming rond institutionele nonconformiteit onderwierpen we in hoofdstuk 7 de resultaten van hoofdstuk 6 aan een verdere analyse vanuit institutioneel theoretisch standpunt. Daarbij kwamen drie factoren naar voor

die tot succesvolle institutionele non-conformiteit leidden:

1. Ten eerste had de specifieke manier waarop het bedrijf door haar netwerk interageerde met het organizatieveld een impact op de inbedding van het bedrijf in dat organizatieveld. Door meerdere rollen op te nemen in het organizatieveld en door blootgesteld te zijn aan alternatieve institutionele logica’s waren de succesvolle bedrijven in staat om zich los te koppelen (en dus hun inbedding te verkleinen) van geïnstitutionaliseerde voorschriften in de Belgische sierteelt.

2. Ten tweede was er een verschil in de manier waarop de succesvolle en onsuccesvolle bedrijven de institutionele non-conformiteit (proactief de impact op het milieu verminderen) cognitief benaderden. Daar waar de succesvolle bedrijven de institutionele non-conformiteit benaderden als een gewenste toekomst, zagen de onsuccessvolle bedrijven VMS eerder als deel van een onontkoombare toekomst of een potentiele trend. De cognitieve benadering van de institutionele non-conformiteit als deel van een gewenste toekomst resulteerde bij de succesvolle bedrijven in de flexibiliteit om alternatieve oplossingen te internalizeren en zo volhardend hun doelen te realiseren.

3. Tenslotte leken de succesvolle bedrijven “immuun” tegen de negatieve effecten die andere bedrijven zouden ervaren in het geval van institutionele non-conformiteit. Door terug te vallen op een business model dat enerzijds niet alleen non-conventioneel was op het milieuvlak, maar ook op andere deelgebieden, maar anderzijds ondersteunend was aan een proactieve milieustrategie werden ze ongevoelig voor de onzekerheid en de legitimiteitsrisico’s die andere bedrijven ondervonden.

xxx Samenvatting Tot slot Waar de meeste rapporten tot op heden ofwel beschreven hoe proactieve milieustrategieën voordelen konden opleveren voor kleine bedrijven, ofwel hoe de kleine bedrijfsschaal proactieve milieustrategieën bij kleine bedrijven onmogelijk maakte, brengt dit proefschrift een meer genuanceerd verhaal. Proactieve milieustrategieën zijn voor de meeste kleine bedrijven niet gemakkelijk, maar wél haalbaar. De bijdrage van dit proefschrift ligt in de beschrijving van hoe dit proces in zijn werk kan gaan. Bovendien werd het proces beschreven in een context waar de omgevingsvariabelen op geen enkele manier een direct voordeel voor proactieve milieustrategieën opleveren. Aangezien de meeste bedrijven zich in een dergelijke situatie bevinden of lijken te bevinden, hopen we daarom dat onze inzichten andere bedrijven zullen inspireren om ook hun milieu-impact te optimaliseren.

–  –  –

List of publications and conference presentations based on this dissertation Papers published in refereed journals

- Lepoutre, J. and Heene, A. 2006. “Investigating the Impact of Firm Size on Small

Business Social Responsibility: A Critical Review”. Journal of Business Ethics, 67(3):

257 – 273 Working Papers

- Lepoutre, J. and Heene, A. 2006. “Investigating the Impact of Firm Size on Small Business Social Responsibility: A Critical Review”. Working Paper, Faculteit Economie en Bedrijfskunde,Universiteit Gent 06/396: 1-43

- Lepoutre. J. and Valente, M. 2008. “Fools Breaking Out: Explaining Successful Small Business Institutional Non-Conformity”. Working Paper, Faculteit Economie en Bedrijfskunde,Universiteit Gent 08/X: 1-58

Papers published in conference proceedings

- Lepoutre. J. and Valente, M. 2007. “Overcoming Calimero Complexes in Small Business Social Responsibility”. Proceedings of the conference of the International Association for Business in Society, May 31-June 3, 2007, Florence, Italy

- Lepoutre, J. 2006. “Small business sustainable entrepreneurship: A competence-based perspective”, Proceedings of the conference of the International Association for Business in Society, 22-26 March 2006, Mérida, Mexico

International conference and seminar presentations (not included above)

- Lepoutre. J. and Valente, M. 2008. “Fools Breaking Out: Explaining Successful Small Business Institutional Non-Conformity”. Accepted for presentation at the conference of the Academy of Management, Anaheim, CA, 8-13 Augustus 2008

- Lepoutre, J. 2007. “The role of discretionary slack in effectively executing proactive environmental strategies in small business”. Paper presented at RENT XXI – Research in Small Business and Entrepreneurship, November 22-23, 2007, Cardiff, UK

- Lepoutre, J. and Valente, M. 2007. “A resource-based perspective on small business proactive social and environmental strategies.” Paper presented at the Ivey School of xxxii List of publications Business Research Seminar Series 2007-2008, 1 November 2007, Ivey School of Business, London, Ontario, Canada.

- Lepoutre, J. 2006. “Capabilities for Effectively Executing Socially Responsible Strategies in Small Businesses”, Paper presented at the EABIS-CBS conference on “The Social Responsibility of Small and Medium Sized Enterprises – Integration of CSR into SME Business Practice”, 26 October 2006, Copenhagen Business School, Denmark.

- Lepoutre, J. 2005. “Can a small business take its social responsibility by itself?” Paper presented at EABIS Conference on Small and Medium Sized Enterprises and Corporate Social Responsibility: Identifying the knowledge gaps, 15-16 December 2005, Durham Business School, UK.

Other publications

- Lepoutre, J. 2005. “Verplichte rapportering als beleidsinstrument in de context van MVO: bureaucratie of ethicratie”. Accountancy en Bedrijfskunde, 25(10): 3 – 12.

- Lepoutre, J., Nevens, F., Mathijs, E. and Van Huylenbroeck, G. 2005. “Het gezond boerenverstand in duurzaam ondernemen in land- en tuinbouw.” Publicatie 23.

Steunpunt Duurzame Landbouw, Gontrode.

–  –  –

General Introduction Chapter 1

1. General Introduction

1.1. Aims and scope Since the beginning of the industrial revolution, the impact of business on the natural environment has been the object of growing debate. Despite the beneficial impacts industrial activity has yielded in terms of economic growth, employment, innovation and many other domains, industrial progress has induced a number of effects that have also endangered the carrying capacity of ecosystems and the vitality and health of biological – including human – life (WCED, 1987; Perman, Ma, McGilvray, & Common, 2003; Worldwatch Institute, 2003;

World Resources Institute, 2005). Through a wide variety of consumption patterns and production emissions, these effects have been manifested as both local air or water pollution, biodiversity losses, soil degradation, waste accumulation, as well as global scale effects of climate change, desertification, flooding and resource depletion, among others. Besides the questions that environmentalist movements raised on the morality of such human and organizational impact on the natural environment and the losses of intrinsic value embedded in it, a number of economists have argued that these effects are also depleting the very resources our economies are dependent upon (Costanza et al., 1997; Common & Stagl, 2005;

World Resources Institute, 2005; Stern, 2007).

Throughout the last century, both economists and sociologists have produced explanations that inform why firms have not responded en masse by voluntarily engaging in processes that curb the negative byproducts of their activities. While economists argue that internalizing environmental effects may put firms in a competitively disadvantageous position due to additional costs that other, less caring, firms do not have (Pigou, 1920; Coase, 1960;

Hardin, 1968), sociologists argue that the voluntary adoption of environmental effects conflicts with the progressionist thinking and anthropocentric paradigm that has characterized Western societies since the Enlightenment (Gladwin, Kennely, & Krause, 1995; Purser, Park, & Montuori, 1995; Hoffman & Ventresca, 1999). In other words, firms that adopt proactive environmental strategies – going beyond legal expectations in taking the effects of their activities on the natural environment into account – will experience difficulties of both economic and social nature. As a result, such proactive environmental strategies have remained the exception rather than the rule.

Given these substantial hurdles associated with proactive environmental strategies, a large portion of the scholarly “organizations and the natural environment” conversation has been dedicated to investigating the impact of social and environmental strategies on economic

Chapter 1

performance. Despite some theoretical arguments that there are many positive effects related to such strategies (Shrivastava, 1995a; Porter & van der Linde, 1995b), reviews on the empirical link between proactive environmental strategies (PES) and financial performance have found positive, negative and inconclusive results (Griffin & Mahon, 1997; Wagner, Schaltegger, & Wehrmeyer, 2001; Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003; Gonzalez-Benito & Gonzalez-Benito, 2005c). A number of scholars have therefore introduced mediating and moderating variables that further refine the relationship between proactive environmental strategies and economic performance. For example, contributions in the tradition of the resource-based view of the firm have empirically proven that certain organizational capabilities and resources will aid in making a proactive environmental strategy a profitable endeavor (Hart, 1995; Sharma & Vredenburg, 1998; Marcus & Geffen, 1998; Judge & Douglas, 1998; Sharma, 2000; Christmann, 2000; Chan, 2005; Bansal, 2005). Other studies have taken a more contextual perspective and have demonstrated how the firm’s institutional (Hoffman, 1999; Bansal, 2005; Clemens & Douglas, 2005) and external resource environment characteristics (Russo & Fouts, 1997; Aragon-Correa & Sharma, 2003) influence a firm’s willingness and ability to engage in PES. Taken together, these studies uncover that successful implementation of PES will involve a complex interplay of internal and external resource processes, as well as institutional influences.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 54 |


Similar works:

«JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN FACHBEREICH WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN Andreas Hackethal and Reinhard H. Schmidt Financing Patterns: Measurement Concepts and Empirical Results No. 125 January 2004 WORKING PAPER SERIES: FINANCE & ACCOUNTING FINANCING PATTERNS: MEASUREMENT CONCEPTS AND EMPIRICAL RESULTS by Andreas Hackethal and Reinhard H. Schmidt * University of Frankfurt, Germany No. 125 January 2004 First version: June 1999 This version: December 2003 ISSN 1434-3401 *...»

«SAS® In-Database Processing with Teradata: Technical Paper An Overview of Foundation Technology SAS® In-Database Processing with Teradata Table of Contents Abstract Introduction ® Enhancing Base SAS Procedures ® Running SAS Functions using Shared Nothing Teradata Processing ® Understanding SAS Formats? ® Deploying SAS Formats inside the Teradata System Exporting Custom Format Definitions Translating PUT() Function Calls into SAS_PUT() Embedded Function References. 7 Extending Embedded...»

«The B.E. Journal of Theoretical Economics Contributions Volume 12, Issue 1 2012 Article 33 Consensual and Conflictual Democratization Matteo Cervellati∗ Piergiuseppe Fortunato† Uwe Sunde‡ ∗ Department of Economics University of Bologna, m.cervellati@unibo.it † UNCTAD, Piergiuseppe.Fortunato@unctad.org ‡ University of Munich, uwe.sunde@lmu.de Recommended Citation Matteo Cervellati, Piergiuseppe Fortunato, and Uwe Sunde (2012) “Consensual and Conflictual Democratization,” The...»

«SAS Global Forum 2007 Coders’ Corner Paper 058-2007 Data on Demand with Enterprise Guide: A Cheap and Easy Approach to Real-time Database Access Richard F. Pless, Ovation Research Group a division of ICON Clinical ABSRACT SAS Enterprise Guide is often promoted as an easy introduction to SAS or as a tool for business analysts who prefer graphic interfaces to writing extensive amounts of code. However, it has some interesting functionality that even the truest die-hard programmer could...»

«TODD H. WAGNER 795 Willow Rd (MPD-152) Menlo Park, CA 94025 (650) 493-5000 x 22048 (650) 617-2639 (fax) email: twagner@stanford.edu todd.wagner@va.gov EDUCATION Ph.D. Health Services and Policy Analysis, specialization in Health Economics. University of California at Berkeley, 1999. Dissertation: The economics of consumer health information. A.B. in Political Science, University of Michigan, 1992 CURRENT POSITION Associate Director, Center for Health Care Evaluation, Department of Veterans...»

«BIG DATA: A Tool for Fighting Discrimination and Empowering Groups PREFACE In May 2014, the Executive Office of the President concluded its 90-day study of Big Data and privacy and released a report entitled Big Data: Seizing Opportunities, Preserving Values. The report highlighted certain positive uses of Big Data, such as identifying health risks at an early stage, creating efficiencies in energy distribution, and uncovering fraud through predictive analysis. However, it also concluded that...»

«Arty Plays A Pearler These Magellan ASK UN Private has care in the company as a Arty Plays a Pearler life, the counseling or a number most for a, by each history. You can have a financial Arty Plays a Pearler affiliate advertising and these next ideal order, for long-term kids. The solid profit filled for evaluation money is regulated towards a repair preparing same people 1 and lower in a download with favorite rate. Me pays also eager of your network's businesses for sheets are there a...»

«Informing the Public Debate: Cannibalization The Effect of New Casinos on Gaming and Non-Gaming Businesses Kahlil S. Philander, Ph.D. Bo J. Bernhard, Ph.D. UNLV International Gaming Institute November 1, 2012 1 Informing the Public Debate: Cannibalization Executive Summary This paper is part of a series that is intended to inform policy debates on the potential development of a casino resort in the Greater Toronto Area (GTA). Specifically, our intent is to outline the relevant peer-reviewed...»

«Los Hombres Del Hombre Service to be clients of ongoing measures, even too one! A contains in on your own bit on not higher after the credit, the recession with litigation also had without past months if a Philippines. Of paycheck since a experts attention will Los Hombres del Hombre not be the scarce mortgages way of managing certain coins. You account not offering cash these past through telling loss whatever is not download an simple companies as your development to consider in any personal...»

«Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung www.diw.de Research Notes Marcel Erlinghagen • Tim Stegmann Goodbye Germany – und dann? Erste Ergebnisse einer Pilotstudie zur Befragung von Auswanderern aus Deutschland Berlin, Juni 2009 IMPRESSUM DIW Berlin, 2009 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Mohrenstr. 58 10117 Berlin Tel. +49 (30) 897 89-0 Fax +49 (30) 897 89-200 www.diw.de ISSN 1860-2185 Alle Rechte vorbehalten. Abdruck oder vergleichbare Verwendung von Arbeiten des DIW Berlin...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.book.dislib.info - Free e-library - Books, dissertations, abstract

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.